Chào mừng đến với website CHÀNH XE CHUYÊN TUYẾN MIỀN TRUNG!
  • Hotline: 0909 445 039
  • Email: Chanhxemientrung@gmail.com

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Để đáp ứng tốt nhu cầu thực hiện mọi quy trình vận chuyển tại chành xe "GUIHANGTOANQUOC" và nhu cầu phát triển nguồn nhân sự chúng tôi cần tuyển các vị trí phụ hợp. Mọi yêu cầu tiếp nhận thông tin qua HOTLINE: 0907 857 379.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
10/03/2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Do nhu cầu phát triển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hệ thống nhân viên, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:

Hỗ trợ (24/7) 0909 445 039